سال دهم - شماره دوم- تابستان 1395 سه شنبه 9 شهريور 1395
1 مطالعه ساخت لعاب زرین فام بر اساس اولین فرمول کتاب «جواهرنامه نظامی» JCST-21-07-2015-1597
2 اثر نانوسیلیکا در افزایش چسبندگی چسب‌های فشار حساس اکریلیکی بر روی سطح پلی‌پروپیلن آمایش شده با روش پلاسما در نقطه بهینه JCST-01-10-2014-1544
3 بهبود رنگ‌پذیری خامه پشمی مصرفی در فرش دستباف با مشتق زیست‌سازگار کیتوسان: مطالعه خواص رنگرزی و ثبات رنگی با ماده رنگزای طبیعی اسپرک JCST-19-08-2015-1600
4 حذف مواد رنگزای راکتیو با استفاده از پرتو فرابنفش/ پراکسید هیدروژن/ نانو لوله‌های کربنی چنددیواره JCST-26-10-2015-1620
5 بررسي حذف رنگدانه‌هاي آلي از نمونه‌هاي محيطي با استفاده از سنتز نانوذرات مغناطيسي عامل‌دارشده با پورفيرين JCST-31-05-2015-1587
6 سنتز، شناسایی ساختاری و ارزیابی فعالیت كاتاليزور نوري نقاط کوانتومی CdTe با فعال‌سازی به وسیله نور مرئی برای تخریب و رنگ‌زدایی كاتاليزور نوري آلاینده‌های آلی JCST-08-10-2015-1616
7 سنتز آبی نقاط کوانتومی تلورید روی با استفاده از سدیم تلوریت JCST-14-10-2015-1618
ورود به سامانه نشریه
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتياز:
موسسه پژوهشي
علوم و فناوري رنگ و پوشش
مدير مسوول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبير:
پروفسور زهرا رنجبر
مدير اجرايي:
دکتر فرهاد عامري
شاپا چاپي:
8779 - 1735
شاپا الکترونيکي:
2169 - 2383
دسترسی سریع
آخرین شماره های نشریه
آمارهای وبگاه
تعداد بازدید:0

کاربران حاضر:15