سال يازدهم - شماره سوم- پاييز 1396 یکشنبه 23 مهر 1396
1 طراحی و سنتز حس‌گر رنگ‌سنجی جدید برپایه کینازولینون برای تشخیص سریع و انتخابی یون مس (II) JCST-01-10-2016-1680
2 تخریب فوتوکاتالیستی ماده رنگزاي آرسنازو (III) به وسیله نقاط کوانتومی گرافن تحت نور مرئی JCST-16-10-2016-1681
3 حذف ماده رنگزای کاتیونی بازیک بنفش16 (BV16) از محلول‌های آبی با استفاده از دندریمر پلی‌آمیدوآمین نسل 2 (PAMAM-G2) JCST-20-08-2016-1674
4 حذف كاتاليزوري نوري ماده رنگزا توسط الکترود اصلاح‌شده با نانوذرات دي‌اکسیدتیتانیم-اکسیدگرافن و بهینه‌سازی به روش رویه -پاسخ JCST-23-10-2016-1682
5 سنتز تعدادی از مواد رنگزای آزوی جدید مشتق شده از 6، 8- دی کلرو- 4- هیدروکسی کینولین -2 (H1)- اُن: تعیین ساختار، حلال‌پوشی و خواص طيف‌سنجي JCST-03-11-2016-1685
6 بررسی تغییر در شکل و اندازه ذرات نانورنگدانه قرمز مالاییت با ناخالصی کرم با تغییر میزان ناخالصی JCST-20-12-2016-1696
7 بررسی رفتار جذبی هیدروکسید لایه‌ای دوگانه روی کبالت آلومینیم در حذف ماده آلی رنگزا: مدل‌سازی، بهینه‌سازی و مطالعات سینتیک و ایزوترم JCST-19-12-2016-1695
ورود به سامانه نشریه
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتياز:
موسسه پژوهشي
علوم و فناوري رنگ و پوشش
مدير مسوول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبير:
پروفسور زهرا رنجبر
مدير اجرايي:
دکتر فرهاد عامري
شاپا چاپي:
8779 - 1735
شاپا الکترونيکي:
2169 - 2383
دسترسی سریع
آخرین شماره های نشریه
آمارهای وبگاه
تعداد بازدید:0

کاربران حاضر:19